Başvuru Belgeleri ve Şartları

 BAŞVURU BELGELERİ

    1. Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 Adet)*

       Tercihe göre Güz ya da Güz+Bahar Dönemi işaretlenecektir.Fotoğraflı ve İmzalı                     olmalıdır

    2. Transkript (Not Durum Belgesi) (2 Adet)

    3.Sosyal Güvenlik Kurumundan Onaylı, Öğrenci Kaydının Olup Olmadığını

       Gösterir  SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (1 Adet)

    4. SGK Taahhütnamesi (1 Adet )

    5. Yabancı Dil Belgesi

    6. Nufus Cüzdan Fotokopisi (1 Adet)

(Gidilecek yükseköğretim kurumunda eğitim dili “Türkçe” ise bu belgeye gerek yoktur. Ancak dersler tamamen ya da kısmen yabancı dilde ise, karşı kurumun talebi doğrultusunda belge ya da sınava girmesi istenir)   

(Aday Öğrenci Başvuru Formu ve Sgk Taahhütnamesine Giden Öğrenci Linkindekinden Ulaşılabilir.http://farabi.erciyes.edu.tr/8/giden-ogrenci/9)                           

 BAŞVURU ŞARTLARI                         

  •   Erciyes Üniversitesi’ne kayıtlı LİSANS / LİSANSÜSTÜ öğrencisi olması
  •   Genel akademik not ortalaması, 

             1. ÖN LİSANS/LİSANS için en az 2.00/4.00 olması  

             2. YÜKSEKLİSANS en az 2.50/4.00 olması 

             3. DOKTORA için   en az 2.50/4.00 olması

  •   Tercih edilecek Üniversite ve Bölüm ile Farabi Değişim Protokolünün bulunması*
  •   Ders programlarının uyumlu olması

Protokoller : http://farabi.erciyes.edu.tr/6/protokoller/7  Farabi Değişim Programı linkine bakınız.

NOT: 

1. Farabi öğrenciliği süresince SGK kayıtlarına göre aktif olarak kamu ya da özel teşebbüste çalışan ve düzenli olarak sigortası işveren tarafından yatırılan öğrenciler Farabi bursu alamayacaktır.

2. Diğer üniversitelerde değişime katılacak öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının ise 4 ay süre ile 650.-TL olarak belirlenmesi,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 26.02.2020 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

 

Adres : Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Erciyes Üniversitesi Mahmut Has Mediko Sosyal Merkezi(Öğrenci İşleri) Binası Dış İlişkiler Ofis Başkanlığı 1.Kat. 38039 Talas / KAYSERİ
Telefon : 0(352) 4375820
Dahili : 10081-10082-10083 FAKS: 0 (352 4373874)
E-Posta : farabi@erciyes.edu.tr
Copyright © 2013
Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı / Web Grubu